Αφορά εσένα προσωπικά και όλο το φάσμα της ζωής και της δραστηριότητάς σου, από τη στιγμή που θα αποφασίσεις ότι θέλεις να γνωρίσεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Δουλεύουμε σε ατομικές συνεδρίες τους προβληματισμούς, τις περιοριστικές πεποιθήσεις σου, τους φόβους, τις ευκολίες σου. Ενδυναμώνεις τα αδύναμα σημεία σου, συνειδητοποιείς τα δυνατά σου και τα αξιοποιείς. Σκοπός μας είναι η επίτευξη του στόχου που εσύ θα ορίσεις!

Περνάμε από το παρελθόν σου, το σεβόμαστε αλλά δεν στεκόμαστε εκεί. Σκοπός είναι να στρέψεις την προσοχή σου στο παρόν και στο μέλλον. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσεις τι πραγματικά σε εμποδίζει να προχωρήσεις προς την κατεύθυνση που εσύ θέλεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να θέλεις να αναλάβεις την ευθύνη της ζωής σου. Να συνειδητοποιήσεις δηλαδή με ποιον τρόπο και μέχρι ποιο βαθμό έχεις συμβάλει εσύ στη διαμόρφωση της ζωής σου μέχρι τώρα, ακόμα κι αν δεν επέλεξες να σου συμβούν όλα όσα σου έχουν συμβεί. Και αφού αποδεχτείς την ατομική σου ευθύνη, να ορίσεις πώς θέλεις να προχωρήσεις και τι θέλεις να πετύχεις.

«The only person you are destined to become is the person you decide to be.”

Το μόνο άτομο που προορίζεσαι να γίνεις, είναι το άτομο που αποφασίζεις να είσαι.

Ralph Waldo Emerson