ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ως όραμα ορίζουμε ένα φανταστικό ταξίδι προς το μέλλον που επιθυμούμε για εμάς και για τους ανθρώπους μας. Πρόκειται για μια αυθεντική πράξη δημιουργικότητας που πολλές φορές ενώ δεν έχουμε ιδέα πώς μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε, νιώθουμε μια βαθιά πεποίθηση ότι προς τα εκεί θέλουμε να πάμε αλλά και τη δύναμη ότι στην πορεία θα βρούμε το πώς.

Κοινό είναι το όραμα που μοιράζονται τα μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας, όπως π.χ στις επιχειρήσεις.

Έχει την ικανότητα να δυναμώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της ομάδας κάνοντάς τους να νιώθουν ότι συμμετέχουν σε κάτι πολύ σημαντικό, τους ενισχύει την επιθυμία να ανήκουν στην ομάδα και να παραμένουν συνδεδεμένοι μεταξύ τους για το δικό τους έργο.

 

Η ιδιαιτερότητα που συναντάμε στις επιχειρήσεις που μιλάνε για κοινό όραμα είναι ότι πολύ σπάνια είναι πραγματικά κοινό αυτό το όραμα. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για το όραμα ενός ανθρώπου που επιβάλλεται στο σύνολο της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να μην αισθάνονται όλες οι επιμέρους ομάδες δεσμευμένες από αυτό. Για να είναι πραγματικά κοινό το όραμα πρέπει να εκφράζει το προσωπικό όραμα του κάθε μέλους της ομάδας!

Αυτό προϋποθέτει ανοιχτή συζήτηση στην οποία όλοι μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα όχι μόνο τις ιδέες τους αλλά και πώς μπορούν να υλοποιηθούν οι ιδέες των άλλων.

 

Με αυτό τον τρόπο αναδύονται νέες προοπτικές, ικανότητες και δυνατότητες με σκοπό όχι να ακυρώσουν αλλά, αντίθετα, να ενισχύσουν τον κοινό στόχο και να χαρακτεί κοινή διαδρομή.

Οι ηγέτες που έχουν αυθεντικά καλλιεργήσει κοινό όραμα και έχουν πετύχει τη δέσμευση των ομάδων τους προς αυτό, ζητούν πρώτα να γνωρίζουν το προσωπικό όραμα των συνεργατών τους και λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους. Στη συνέχεια, όταν ορίζουν τον στόχο και σχεδιάζουν την στρατηγική προσπαθούν να συνδυάσουν τα διαφορετικά οράματα με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι να νιώθουν ότι εισακούστηκαν, ότι τους σεβάστηκαν και ότι άρα αποτελούν σημαντικό μέρος ενός κοινού οράματος. Με αυτό τον τρόπο η αφοσίωση των μελών της ομάδας είναι εξασφαλισμένη, άρα και η μακροχρόνια στήριξη του κοινού οράματος.

 

Visited 26 times, 1 visit(s) today